Mission

Samrådets formål er at aktivere områdets borgere, foreninger, institutioner, virksomheder m.m. til en fælles indsats for aktiviteter og tilbud i Romdrup-Klarup.

Dette sker gennem følgende (eksempler på hovedopgaver):

  • At afholde udvalgte arrangementer – fortrinsvis i samarbejde med samrådets medlemsforeninger
  • At sikre information om byen og dens mange tilbud til tilflyttere
  • At varetage koordinering af tiltag i byen
  • At være talerør i forhold til kommunen (lokalplaner m.m.)
  • At formidle information mellem foreningerne og i forhold til borgerne
  • At søge fonde m.m. om midler til hele byen – fx kunst, legeplads, multibaner
  • At være tovholder på et årshjul / Klarup kalender
  • At gør information tilgængelig via Facebook og hjemmeside